diachim.bg

diachim.bg

DIACHIM
Начало
За нас ДИАХИМ АД е създадена през 2010 като малка фирма предлагаща специализирани лабораторни решения за микробиологичните лаборатории в България. От 2013 започнахме с производството на малки партиди готови за използване хранителни среди в петрита,...

Начало

За нас

ДИАХИМ АД е създадена през 2010 като малка фирма предлагаща специализирани лабораторни решения за микробиологичните лаборатории в България.

От 2013 започнахме с производството на малки партиди готови за използване хранителни среди в петрита, епруветки и бутилки по заявка на микробиологични лаборатории.

2017 е годината, през която започнахме индустриално производство на готови хранителни среди в петрита.

През 2016 и 2017 година инвестирахме в разработване на иновативни продукти

Нашият екип се състои от високо квалифицирани специалисти, които ще ви предложат най-доброто решение на вашите проблеми

Качеството на продукти се осигурява с прилагането на правилата на добра производствена практика и качествен контрол на всяка произведена партида в съответствие с:

  • ISO  9001:2015
  • Европейска фармакопея за средите за фармацевтичната индустрия
  • CLSI и EUCAST за средите за микробиологични анализи в клинични лаборатории
  • ISO 11133- 2014 – за средите за контрол на храни, фуражи и води
  • ISO 11133- 2014 – за средите за контрол