diachim.bg

Произвеждани продукти

  • Готови хранителни среди в петрита за фармацевтичната индустрия
  • Готови хранителни среди в петрита за медицинската микробиология
  • Готови хранителни среди в петрита за контрол на храни
  • Готови хранителни среди в петрита за контрол на води
  • Готови хранителни среди в петрита по спецификация на клиента
  • ДиаСимулатор ХСС – система за симулиране на процесите в храносмилателната система.

Продуктовия каталог може да свалите от тук: Каталог

Модулна система за едновременно и последователно управление и мониторинг на процеси на разграждане на храни съдържаща: Модули за ръчно и автоматично управление на съдовете, включващи: поддържане на температура, хомогенизиране, създаване на анаеробна атмосфера, измерване и автоматично регулиране на рН чрез добавяне на киселини и основи, добавяне на ензимни и буферни разтвори, последователно прехвърляне на разградени храни от модул в модул, вземане на проби.

Софтуер за програмиране на процесите на разграждане на храните в стомаха, дванадесетопръстника, тънкото и дебелото черво с възможност за съхранение на данните. Със софтуера могат да се симулират процеси в здрави организми на различна възраст, патологични състояния и разграждане на различни видове храни.