diachim.bg

Услуги

 • Разработване на хранителни среди по заявка на клиенти
 • Дизайн, обзавеждане и оборудване на микробиологични лаборатории
 • Разработване и внедряване на лабораторни системи в съответствие с ISO 17025 и изискванията на добрата лабораторна практика
 • Внедряване и верифициране на микробиологични методи
 • Разработване и внедряване на процеси за контрол на чисти помещения
 • Микробиологичен контрол на чисти помещения
 • Обучения за прилагане на стандартизирани методи за микробиологични анализи
 • Фенотипно охарактеризиране на щамове микроорганизми
 • Идентифициране на микроорганизми
 • Изпълнение на тестове за микробиологично качество на лекарствени продукти съгласно Ph. Eur.
 • Изпълнение на тестове за ефикасност на консерванти и дезинфектанти, съгласно Ph. Eur
 • Изпълнение на методи за определяне на микробиологична активност

Сервизна дейност