diachim.bg

Комплексни лабораторни решения

 • Автоклави
 • Термостати
 • Ламинарни боксове и кабинети за биобезопасност
 • Идентификация на микроорганизми с MALDI-TOF  – натисни тук
 • Микроскопи
 • Биореактори
 • Везни
 • рН-метри
 • Кондуктометри
 • Дейонизатори и дестилатори
 • Газови гореки
 • Системи за мембранна филтрация и вакуум помпи
 • Хомогенизатори – тип вортекс, стомашер и др.
 • Пробовземачи за въздух
 • Автоматизирани системи за накапване на микробиологични проби
 • Автоматизирани системи за отчитане на брой колонии и стерилни зони
 • Магнитни бъркалки
 • Хладилници
 • Фризери
 • Лиофилизатори
 • Центрофуги
 • Клатачки
 • Среди за Legionella
 • Водни бани
 • Автоматични пипети, пипетори и диспенсери
 • Консумативи – стерилни петрита с диаметър 90 и 55 mm, стерилни йозета, стерилни шпатули, стерилни тампони , стерилни съдчета и торбички за проби, ръкавици, пипети и др.